Różnice między zachodem, a wschodem Europy

flagi

Niemalże każdy potrafi wskazać przynajmniej kilka podstawowych różnic między wschodem, a zachodem Europy, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, kulturowej, obyczajowej oraz religijnej.


Do największych z nich niewątpliwie zaliczymy rozwój gospodarczy, Europa Zachodnia w tej dziedzinie wiedzie zdecydowany prym, to właśnie kraje zachodnie należą do tych najbardziej rozwijających się a co za tym podąża najbogatszych. Zachód to nowoczesność, wschód to tradycja. Zachód cechuje się wolnością oraz demokracją, gdzie to naród ma znaczący wpływ na zachodzące zmiany w kraju, wschód to wciąż dominujące wpływy pokomunistyczne, tutaj bardziej dostrzeżemy totalitaryzm niżeli demokrację, pozytywem jest jednak to, iż krajów takowych jest już coraz mniej (Europa Wschodnia coraz bardziej ustrojowo przypomina tą Zachodnią). Zachód to gospodarka wolnorynkowa, daleko idący Wschód to nadal gospodarka centralnego sterowania. Suma sumarum Europa Wschodu i Zachodu w dzisiejszej dobie powoli zaciera swe różnice, nie widnieje już tak ogromny podział, jaki mieliśmy możliwość obserwować zaraz po drugiej wojnie światowej.

16.11.2010. 08:10

Europa Zachodnia jako kolebka innowacji

wiezowiec

Europa zachodnia to przede wszystkim wysoki rozwój gospodarczy, taki trend niesie za sobą wiele pozytywnych przemian, a co najistotniejsze stanowi idealny grunt do powstawania wszelkich innowacji.


Zachód to przede wszystkim prężny rozwój technologii, które maja zastosowania praktycznie na każdym poziomie twórczym czy produkcyjnym. Nowe technologie to podstawa, bez nich rozwój takich gałęzi gospodarczych jak przemysł samochodowy, elektroniczny, informatyczny, chemiczny, bio-chemiczny oraz dotykający wielu innych dziedzin życia byłby wyjątkowo trudny, jak wręcz niemożliwym. Europa Zachodnia to centrum powstawania tego, co daje podstawy rozwojowe, to wszystkie te materie oraz procesy przyjmowane za innowacyjne, czyli takie, które zapewniają dynamiczny progres oraz otwierają nowe możliwości, nic zatem dziwnego, iż jest uważana za kolebkę wszelakich innowacji.

15.11.2010. 16:19

Jakie kraje można zaliczyć do Europy Zachodniej?

Europa to ogromny kontynent, niebywale ukształtowanej architektury, pięknej fałny i flory, a także wielu kultur, tradycji, bogatej historii oraz różnorodności gospodarczej.


Sama klasyfikacja krajów Europy Zachodniej jest podzielona na dwie podstawowe grupy. Jedną z nich jest klasyfikacja według Organizacji Narodów Zjednoczonych w skrócie nazywana ONZ, według niej Europę Zachodnią tworzą takie kraje jak Francja, Austria, Niemcy, Belgia, Luksemburg, Lichtenstein, Holandia, Szwajcaria oraz Monako. Kraje te zajmują powierzchnię przekraczającą 1,4 mln km2, natomiast liczba ludności osiągnęła ponad 240 mln mieszkańców (1995). Drugą równie istotną klasyfikacją jest CIA, czyli amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, według niej krajami Europy Zachodniej są Wielka Brytania, Belgia, Irlandia, Holandia, Francja, Luksemburg, Monako oraz Portugalia, Hiszpania, Andora i Gibraltar, dokładnie ujmując należące do krajów Europy Południowo-Zachodniej. Niewątpliwie są to kraje o dominującym wpływie na zachodzące zmiany w Europie oraz niebywałej sile gospodarczej.

12.11.2010. 11:04

Główne produkty eksportowane z zachodu na wschód Europy

Eksport w kierunku wschodnim to niebywale dynamicznie rozwijający się sektor gospodarczy, a przede wszystkim wyjątkowo ważny dla sprawnego oraz ciągłego rozwoju.


Głównymi produktami eksportowanymi z krajów zachodnich do wschodnich są z całą pewnością produkty żywnościowe (między innymi owoce, warzywa, mięso). Ogromnym sektorem produktów eksportowych są także materiały budowlane, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD oraz RTV, a także samochody, odzież oraz meble (szczególnie te z wysokiej półki cenowej). To zaledwie garstka tego z prężnie jest eksportowane z Zachodu na Wschód, jednym ogromnie pozytywnym aspektem jest to, iż tych produktów przybywa, a handel miedzy wschodem a zachodem nabiera wciąż wzrastającej ekspansji.

05.11.2010. 18:37